Παμπόροβο Πακέτα Σκι Τιμές

Σημαντικό: Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά άτομο και οι κρατησεις πρέπει να γίνονται με προ πληρωμη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι μόνο από την ιστοσελίδα αυτή και όχι επί τόπου στο θέρετρο.
Οι τιμές μας είναι έως και 50% χαμηλότερες από τις τιμές των υπηρεσιών σκι στα θέρετρα. Η κράτηση εξοπλισμού σκι και lift pass θα σας παραδοθεί από τον εκπρόσωπό μας στην ημερομηνία έναρξης και δεν χρειάζεται να περιμένετε για σκι εξοπλισμό, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα κατά την υψηλή περίοδο.
Οι/η Κάρτες/α Τελεφερίκ θα λάβετε από τον/την εκπρόσωπό μας στο θέρετρο στην ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι ή το προηγούμενο βράδυ μετά από ραντεβού μαζί του/της.
Το εξοπλισμό σκι μπορείτε να λάβετε από την διορισμένη σκι-αποθήκη στην οποία θα κατευθυνθείτε από τον εκπρόσωπό μας.

Χειμερινή Περίοδος για Σκί 2022/23

Σκιέρ - Ενήλικας (18+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
142 €
121 €
197 €
167 €
262 €
223 €
322 €
274 €
366 €
311 €
459 €
390 €
508 €
432 €
584 €
496 €
628 €
534 €
688 €
585 €
732 €
622 €
840 €
714 €
Κάρτα Τελεφερίκ 81 €
69 €
112 €
95 €
144 €
122 €
176 €
150 €
206 €
175 €
256 €
218 €
286 €
243 €
317 €
269 €
351 €
298 €
381 €
324 €
411 €
349 €
461 €
392 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 78 €
66 €
112 €
95 €
147 €
125 €
178 €
151 €
210 €
179 €
258 €
219 €
288 €
245 €
324 €
275 €
357 €
303 €
388 €
330 €
420 €
357 €
467 €
397 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 126 €
107 €
177 €
150 €
234 €
199 €
276 €
235 €
329 €
280 €
411 €
349 €
455 €
387 €
510 €
434 €
563 €
479 €
605 €
514 €
658 €
559 €
729 €
620 €
Private instructor for families and friends for up to 6 people ( same level) - - 1532 €
1302 €
1914 €
1627 €
2139 €
1818 €
- - - - - - -
Σκιέρ - Παιδί (7 - 11.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
84 €
71 €
122 €
104 €
160 €
136 €
196 €
167 €
234 €
199 €
281 €
239 €
318 €
270 €
356 €
303 €
394 €
335 €
430 €
366 €
468 €
398 €
513 €
436 €
Κάρτα Τελεφερίκ 50 €
43 €
69 €
59 €
88 €
75 €
105 €
89 €
124 €
105 €
154 €
131 €
173 €
147 €
192 €
163 €
209 €
178 €
228 €
194 €
248 €
211 €
278 €
236 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 48 €
41 €
71 €
60 €
92 €
78 €
113 €
96 €
134 €
114 €
162 €
138 €
182 €
155 €
204 €
173 €
225 €
191 €
246 €
209 €
267 €
227 €
297 €
252 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 74 €
63 €
106 €
90 €
140 €
119 €
170 €
145 €
202 €
172 €
245 €
208 €
275 €
234 €
309 €
263 €
341 €
290 €
371 €
315 €
404 €
343 €
444 €
377 €
Σκιέρ - Youth (12 - 17.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
129 €
110 €
179 €
152 €
237 €
201 €
291 €
247 €
332 €
282 €
416 €
354 €
460 €
391 €
527 €
448 €
568 €
483 €
622 €
529 €
663 €
564 €
760 €
646 €
Κάρτα Τελεφερίκ 65 €
55 €
90 €
77 €
116 €
99 €
141 €
120 €
165 €
140 €
206 €
175 €
230 €
196 €
255 €
217 €
281 €
239 €
305 €
259 €
329 €
280 €
370 €
315 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 66 €
56 €
93 €
79 €
122 €
104 €
148 €
126 €
174 €
148 €
214 €
182 €
240 €
204 €
269 €
229 €
296 €
252 €
322 €
274 €
348 €
296 €
388 €
330 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 113 €
96 €
159 €
135 €
209 €
178 €
248 €
211 €
294 €
250 €
368 €
313 €
407 €
346 €
456 €
388 €
503 €
428 €
542 €
461 €
588 €
500 €
653 €
555 €
Snowboarders - Ενήλικας (18+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 142 €
121 €
197 €
167 €
262 €
223 €
322 €
274 €
366 €
311 €
459 €
390 €
508 €
432 €
584 €
496 €
628 €
534 €
688 €
585 €
732 €
622 €
840 €
714 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 78 €
66 €
112 €
95 €
147 €
125 €
178 €
151 €
210 €
179 €
258 €
219 €
288 €
245 €
324 €
275 €
357 €
303 €
388 €
330 €
420 €
357 €
467 €
397 €
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 126 €
107 €
177 €
150 €
234 €
199 €
276 €
235 €
329 €
280 €
411 €
349 €
455 €
387 €
510 €
434 €
563 €
479 €
605 €
514 €
658 €
559 €
729 €
620 €
Snowboarders - Youth (12 - 17.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 129 €
110 €
179 €
152 €
237 €
201 €
291 €
247 €
332 €
282 €
416 €
354 €
460 €
391 €
527 €
448 €
568 €
483 €
622 €
529 €
663 €
564 €
760 €
646 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 66 €
56 €
93 €
79 €
122 €
104 €
148 €
126 €
174 €
148 €
214 €
182 €
240 €
204 €
269 €
229 €
296 €
252 €
322 €
274 €
348 €
296 €
388 €
330 €
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 113 €
96 €
159 €
135 €
209 €
178 €
248 €
211 €
294 €
250 €
368 €
313 €
407 €
346 €
456 €
388 €
503 €
428 €
542 €
461 €
588 €
500 €
653 €
555 €
Παιδική χαρά - Παιδί 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Σκι νηπιαγωγείο - μισή μέρα (4 - 6.9 y/o) 38 €
32 €
57 €
48 €
74 €
63 €
89 €
76 €
104 €
88 €
126 €
107 €
141 €
120 €
160 €
136 €
178 €
151 €
192 €
163 €
207 €
176 €
234 €
199 €
Σκι νηπιαγωγείο - μια μέρα (4 - 6.9 y/o) 78 €
66 €
110 €
94 €
138 €
117 €
165 €
140 €
196 €
167 €
243 €
207 €
274 €
233 €
305 €
259 €
329 €
280 €
360 €
306 €
392 €
333 €
407 €
346 €


κάντε κράτηση

Υπηρεσίες Σκι - Παρατηρήσεις

Κρατήσεις για τις υπηρεσίες σκι / snowboard και τα lift pass θα σας παραδοθούν από την εκπρόσωπο μας στο Παμπόροβο Galina Dafova στο κύριο χιονοδρομικό κέντρο/σχολείο (τηλ +359 887 636 000) - Χιονοδρομικό Κέντρο Νούμερο 2 - Malina κάθε μέρα το πρωί - στις ημερομηνίες έναρξης των υπηρεσιών σκι. Μπορείτε να συναντήσετε Galina Dafova στον δεύτερο όροφο στην αίθουσα Νούμερο 6 από τις 09.00 εώς 10.00 το πρωί οπού θα πάρετε τα σκι / snowboard, τα lift pass σας και θα σας παρουσιάσει τον εκπαιδευτή σκι σας έαν έχετε. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαμονής σας η Galina Dafova θα σας βοηθήσει.